EVLİLİK ESNASINDA TAKILAN TAKILARI HANGİ TARAF ALIR?


Hüseyin ACAR

Kurucu Avukat

EVLİLİK ESNASINDA TAKILAN TAKILARI HANGİ TARAF ALIR?

Düğünde takılan altınlar kime ait sorusu, boşanma davalarında olduğu kadar evlilik süresince de eşler arasında ihtilaf konusu olmaktadır. Ülkemizde evlilik merasiminin önemlibir parçası da takı takma törenidir. Bu takı töreni, gelinle damadın nikah masasının başında beklediği, tüm davetlilerin öncelerinde sıraya girdikleri şekilde olabildiği gibi, gelinle damadın kese ellerinde bütün davetlilerin masasına bizzat gittikleri şekilde de olabiliyor.

Düğünde takılan altınlar kime ait sorusu, bir boşanma avukatı olarak bizi boşanma davalarının gündeme gelmesiyle ilgilendirmeye başlıyor. Öncelikle hemen belirtmeliyim ki, evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kadına aittir. Boşanma halinde bunları geri verme yükümlülüğü yoktur. Düğünlerde altın ziynet eşyası hediye edilmesi, takılması yerleşmiş bir gelenek olarak devam etmektedir. Evlenme sırasında erkek tarafının kadına taktığı takıların bağış niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir. Erkek tarafı bu ziynet eşyalarını daha sonra kadından geri alırsa bu haksız bir geri alma sayılır.

Düğün sırasında erkeğe takılan takılar kime ait olacağında ise yapılacak iş o yöredeki örf ve adetin araştırılması olacaktır. Zira bazı yörelerde erkeğe de takılsa ziynet eşyalarının tümü kadına ait sayılmaktadır.

Düğünde takılan takıların altın olması ya da altın yerine para olması halinde o yerin örf adetine göre kime ait olacağı sorunu çözümlenir. Bazı çiftlerin, ailelerinin başka başka şehirlerde yaşaması nedeniyle birden fazla düğün yaptığı durumlara da rastlıyorum. Bu halde, düğünde takılan takıların kime ait olacağı sorusuna cevap, her bir düğünün yapıldığı yer örf ve adetleri incelenerek bulunur.

Av. Hüseyin ACAR / Reşit Hukuk ve Danışmanlık

(huseyinacar@resithukuk.com)